Key English Norwegian Bokmål
about About Om
about_developers © $year The peercoin_flutter Developers © $year peercoin_flutter utviklerne
about_license Licensed under AGPL-3.0 Lisensiert under AGPL-3.0
about_show_license Show licenses Vis lisenser
about_free This software is open source, free and does not come with any warranty whatsoever.
Use at own risk.
Denne programvaren er åpen kildekode, gratis og kommer ikke med noen garanti overhodet.
Brukes på eget ansvar.
about_view_source View Source Code Se Kildekode
about_data_protection This software protects your data and privacy to the best of its abilities.
This app stores all necessary data locally on your device.
There is no analytics or advertising software inside.
Denne programvaren beskytter dine data og personvern etter beste evne.
Denne appen lagrer all nødvendig data lokalt på enheten din.
Det er ingen analyse- eller reklameprogramvare innebygd.
about_data_declaration View Privacy and Data Protection Declaration Se Personvern- og Databeskyttelseserklæring
about_foundation This project is supported financially by the Peercoin Foundation.
Please consider donating to the foundation, to further the development of this app.
Dette prosjektet er støttet økonomisk av Peercoin Foundation.
Vennligst vurder å donere til stiftelsen for videre utvikling av appen.
about_foundation_button Learn more about the Peercoin Foundation Lær mer om Peercoin Foundation
about_help_or_feedback Do you need help or want to give feedback? Trenger du hjelp eller vil du gi tilbakemelding?
about_translate You can help translating this app in the Peercoin Weblate. Du kan hjelpe til med å oversette denne appen i Peercoin Weblate.
about_go_weblate Open Weblate Åpne Weblate
about_send_mail Send an Email Send en Epost
about_illustrations_button designs.AI designs.AI
about_illustrations Setup illustrations thanks to the courtesy of Illustrasjoner til oppsett av appen takket være
add_coin_failed Adding wallet failed! Kunne ikke legge til lommebok!
add_new_wallet Add new wallet Legg til ny lommebok
addressbook_add_new Add new address Legg til ny adresse
addressbook_new_button New Ny